IMPERIALISMO E DESCOLONIZACIÓN

Interesante video realizado por Pedro Cruz en Vimeo que amosa como ao longo de algo máis de 200 anos (dende o 1800 ata o 2008) os grandes imperios coloniais: Británico, Español, Portugués e Francés foron perdendo paulatinamente os seus distintos territorios.ACTIVIDADES:

Anota nos comentarios as respostas ás seguintes cuestións.
  1. Cal foi a primeira colonia en independizarse para cada un dos imperios?
  2. Cal foi última?
  3. En que momento da historia se da un maior proceso de descolonización?
  4. Coinciden no tempo estos procesos para tódolos imperios?
  5. Existen territorios baixo dominio dalgún dos estados citados? Pon exemplos.

Comentarios