OS XESUITAS EN OURENSE

Un día 2 de abril de 1767 o rei Carlos III redacta a orde que expulsa aos xesuitas de España (Pragmática Sanción) a cal lle será comunicada ao Papa Clemente XIII días máis tarde.


A que hoxe é a orde relixiosa masculina máis grande do mundo creouse no 1534 en París, é a Compañía de Xesús, fundada por San Ignacio de Loyola e San Francisco Xavier.


Esta orde relixiosa do mesmo xeito que as demáis ordes emiten tres votos (obediencia, pobreza e castidade) e a curiosidade reside no cuarto voto, o "circa missiones", é dicir, obediencia cega ao Papa. Polo tema do Humanismo e Renacemento  xa sabedes que a orde xesuita foi un dos instrumentos de loita contra o protestantismo que empregará a Igrexa católica na Idade Moderna.

A Compañía tamén xogou un importante papel evanxelizador, e neste contexto baséase a película A Misión que próximamente veremos na aula. Tamén na cidade de Ourense temos presencia xesuita e como non, unha historia que contar. ¿Anímaste? Sobre o guión de traballo da cidade como aula aberta, tendes a oportunidade de profundar na historia do edificio e máis da función que desenvolveu, e desenvolve, ao longo dos anos. Un edificio singular que contrasta con todos os que tendes estudado ata o momento.

Fonte da imaxe: enlace

Algunhas consideracións para o visionado:


Obxectivos:

  • Diferenciar o poder espiritual da Igrexa fronte ao poder civil dos estados.
  • Analizar a misión evanxelizadora en América na época colonial.
  • Entender os conflictos socio-políticos das antigas colonias de España e Portugal en Latinoamérica.
  • Analizar a tensión Igrexa-Estado que se reflicte na película.
  • Comprender os acontecementos máis importantes do período, e o impacto colonial sobre a poboación indíxena.
  • Coñecer as causas da aculturación das sociedades que foron conquistadas.
Entregarase un guión individualizado para a análise da película tralo seu visionado e posterior cine-fórum.

Comentarios