AVALIANDO XEOXOGOS

Rematamos a actividade Xeoxogos cunha experiencia compartida con 5º de Primaria e o alumnado de 1º de ESO. Durante as festas de San José, no mes de marzo, acordamos no departamento incluir como xogos de mesa aqueles elaborados polo alumnado para o PBL. A experiencia resultou ser moi positiva e así o demostrou a avaliación feita polo profesorado como polo alumnado.

Alicia e Paula de 1º explican o seu Cluedo Xeográfico a un grupo de alumnos e alumnas de 5º de Primaria

A posta en común co alumnado deu evidencias de que a través da gamificación podemos adquirir hábitos de traballo amáis dos coñecementos, pero tamén coma mestres, aportounos estratexias motivadoras de cara á consecución dos obexctivos establecidos na programación didáctica dun xeito máis atractivo tanto para o alumnado como para o profesorado.En cursos pasados desenvolvemos experiencias que non resultaron tan motivadoras, a realización dun "Trivial Xeográfico" ou un "Queres ser Millonario Xeográfico", tal vez porque o plantexamento estaba mal dende o seu inicio. A diferencia entre un e outro proxecto foi precisamente o plantexamento. Mentres que en cursos pasados o xogo era aportado polo profesorado, o que facer, neste curso a proposta foi diferente, plantexouse coa estratexia pedagóxica de resolución de problemas, a idea do que facer. Unha empresa de xoguetes precisa do deseño dun xogo de contido xeográfico. A partir de ahí a imaxinanción comezou a voar, e os resultados foron realmente sorprendentes, tanto no proceso de elaboración como no produto final.

Alberto e Javier nun momento da explicación do seu pulsador manual

Dentro do proceso de avaliación, a máis das rúbricas e a folla de avaliación individual, entregouse unha folla de avaliación ao alumnado de Primaria o cal contribuíu á cualificación final do proxecto.


Comentarios