PROFESORES INNOVADORES: REFLEXIÓN E ACCIÓNUn dos factores que máis inflúen na aprendizaxe é sen dúbida a motivación. Estar en disposición de aprender non é doado se non parte dos nosos propios intereses. Non se aprenderá nada que non nos interese ou como dí o doutor Francisco Mora, "so se aprende aquelo que se ama". A conexión entre alumnado e a escola dista de pasar polo seu mellor momento, pero algo está a mudar. 

O pasado fin de semana tiven a sorte de participar en Madrid no curso #profesoresinnovadores na súa 3ª promoción. En total 375 profesores e profesoras cun alto grao de motivación intrínseca, esa que xa traiamos da casa nas nosas mochilas, pero esta motivación resultou ser exponencial grazas á motivación extrínseca conseguida por Montserrat del Pozo e todo o seu equipo. Esa motivación que nos vén de fóra lévanos a que esta escalada metodolóxica sexa un pouco máis doada de facer, porque a facemos en compaña cara un mesmo cume. Un famoso dito africano dí que "se queres chegar rápido camiña só, pero se queres chegar lonxe camiña acompañado". E nesto ando agora mesmo, en plena ascensión ao cume.

Neste primeiro módulo reforcei a idea  da importancia de que todo o claustro de profesores debe "tocar a mesma partirtura" e tamén que "outra escola é posible". Mais ter a meta clara non é suficiente, precísase iniciar o camiño, tocar a primeira tecla. Os grandes retos comezan case sempre con pequenos pasos. Eu xa comezara a tocar pequenas partituras sinxelas, algunhas con grandes desafinos e outras, dende o meu punto de vista, auténticas melodías. Experiencias didácticas, algunhas compartidas no blog e outras aínda anónimas. Sego neste camiño que tenta misturar a emoción, a diversión e o coñecemento. O simple feito de colorear con emoción a nosa metodoloxía contribúe a espertar esa motivación cara á aprendizaxe do alumnado.


Unha das tarefas encomendadas foi poñer en práctica algunha experiencia. Xa tiñamos en marcha o tema do Universo cunhas tarefas planificadas e que completamos cunha Paleta de Intelixencias Múltiples. Os resultados están a ser máxicos.A EmoCiÓnsen dúbida, é a chave que abre
as portas do cOÑeCemEnTo.
Comentarios