TRABALLANDO CON INTELIXENCIAS MÚLTIPLES


Hai case dúas semanas que finalizamos a unidade da "Terra e o Universo" en 1º de ESO. Unha vez rematada esta experiencia con Intelixencias Múltiples podemos concluir que foi todo un éxito. As competencias créanse en base á práctica e á interacción o que permite por en acción os coñecementos. Esta implicación das intelixencias sen dúbida axuda a consolidar os coñecementos.As valoracións deben facerse co poso do tempo e non en base ás emocións do momento. A reflexión crítica do profesorado vai no día a día pero tamén coa perspectiva do tempo. De seguro as conclusións mudarán se volvemos sobre a avaliación e a contrastamos con outras experiencias e outros contextos. Esto forma parte da autoformación e da aprendizaxe contínua que debe estar ligada a toda profesión pero con especial atención á nosa. Como docentes esta reflexión proporciónanos un feedback que contribúe ao noso crecemento non só profesional senón tamén persoal.

A día de hoxe temos indicadores que avalan o proceso de ensino-aprendizaxe con esta metodoloxía como moi positivo. Podo citar algúns deles:
  • A participación activa do alumnado e o interese amosado durante o desenvolvemento das tarefas.
  • A inclusión e total integración do alumnado con necesidades educativas.
  • A independencia que adquiríu o alumnado durante o proceso de aprendizaxe.
  • O alto grao de motivación e a profundidade na adquisición dos contidos.
  • A espontaneidade, autonomía e coooperación tanto dentro coma fóra da aula.
  • O portfolio como análise sobre a aprendizaxe que evidencia unha reflexión e toma de conciencia sobre como aprendemos.

Se a sociedade actual está a mudar e con ela o alumnado, os retos que debe afrontar a escola deben mudar tamén e dar resposta ás demandas do s.XXI. Crear ambientes estimulantes e desafiantes, para eles como alumnos e alumnas e para nós como docentes, enriquécenos enormemente.


Comentarios