ENCONTROS CON ... JOSÉ MARÍA EGUILETA: O VIDEO
"Encontros con..." forma parte dun proxecto máis amplio de traballo que integra a inclusión do patrimonio no currículo dun xeito activo e participativo do alumnado e que ten como principal protagonista á cidade de Ourense e ás ourensás e ourensáns, de agora e de sempre.

Comentarios