EDUCACIÓN: COMPETICIÓN OU COOPERACIÓN


Imaxe: Ester Jaume
O modelo actual de educación tradicional está orientado cara á competición. A nova lei, LOMCE, reforza esta idea de competición e selección. Incomprensiblemente no s.XXI non somos quen de acadar un consenso no que se entende como o maior ben da sociedade, a educación.

Se analizamos a etimoloxía da palabra competir observaremos que ven do latín "competere". Ten unha raíz "con", que aporta a idea de "encontro" ou "xuntos" e o verbo "petere", que significa "dirixirse a" ou "buscar". Polo tanto competición etimoloxicamente está máis preto do que entendemos por cooperar.

Foto: José L. Guede. Aula 1º ESO

Cooperar. Neso andamos, tentando achegar estratexias pedagóxicas motivadoras que partan da realidade do alumnado e que integre o traballo cooperativo, co obxectivo de dirixirnos cara á historia local e atopar xuntos os nosos valores patrimoniais. Á volta das vacacións continuamos o proxecto "Abrindo Portas" que ten como protagonista ao alumnado e á cidade de Ourense. Dúas tarefas por diante, unha entrevista para "Encontros con..." e cómo integrar as apps para smartphones no currículo das Ciencias Sociais. Competir é motivante, pero cooperar motívanos, ademáis, emocionalmente.

Comentarios