MOSAICOS ROMANOS

Unha das tarefas que desenvolvimos no Proxecto do Mundo Romano foi a elaboración dun mosaico. Acompañábase dunha memoria en video sobre o proceso e investigación desta técnica. Nela indagamos sobre as orixes deste tipo de decoración en distintas superficies a partir de trozos de pedras de tamaños, cores e materiais variables. Estas pequenas pezas eran as teselas. Este tipo de decoracións designábanse co termo de "opus musivium".

Averiguamos tamén que os mosaicos podían adornar as paredes das domus e as villae. As teselas de forma cúbica tiñan un tamaño variable, entre os 0,2 e os 3 cm., e uníanse cunha substancia chamada morteiro.

O proceso de fabricación seguía unha orde que de abaixo arriba era a seguinte:
  • Terra prensada.
  • Capa de gravilla (statumen).
  • Capa de morteiro de cal e fragmentos de cerámica (rudus).
  • Capa de morteiro de cal (nucleus) sobre a que se puñan as teselas.
Tamén investigamos sobre algunhas das profesións vinculadas á técnica de mosaico como o pictor imaginarius, musivarius, caementarius, calcis coctor, pictor parietarius, ou o tesselarius.

De entre todos os  motivos decorativos que os romanos trataron, eu quero resaltar algúns exemplos que vós escollístedes para as vosas obras e que foron sobresaíntes. Quedan máis traballos por compartir pero eso será noutra entrada. Ata entón disfrutade destas obras de arte.
En colaboración coa área de lingua, realizamos unhas narracións que tiña como escenario a Civitas Aurias onde xunto a Calpurnia Abana Aeboso vivimos distintas aventuras. Noraboa polo voso traballo e esforzo, e grazas á miña compañeira por colaborar nesta experiencia. Continuará...

Comentarios