COMPETICIÓN vs. COOPERACIÓN
O modelo actual de educación tradicional está orientado cara á competición. A nova lei , LOMCE, reforza esta idea de competición e selección. Incomprensiblemente no s.XXI non somos quen de acadar un consenso no que se entende como o maior ben da sociedade, a educación.

Se analizamos a etimoloxía da palabra competir observaremos que ven do latín "competere". Ten unha raíz "con", que aporta a idea de "encontro" ou "xuntos" e o verbo "petere", que significa "dirixirse a" ou "buscar". Polo tanto competición etimoloxicamente está máis preto do que entendemos por cooperar. Neso andamos, tentando achegar estratexias pedagóxicas motivadoras que partan da realidade do alumnado e que integre o traballo cooperativo coa idea de dirixirnos cara á historia local e encontrar xuntos os nosos valores patrimoniais. Á volta das vacacións continuamos o proxecto "Abrindo Portas" que ten como protagonista ao alumnado e á cidade de Ourense. Competir é motivante, pero cooperar motívanos, ademáis, emocionalmente.

Comentarios