ENCONTROS CON... PABLO SÁNCHEZ FERRO

"Encontros con" é unha tarefa integrada nun proxecto de intelixencias múltiples que estamos a desenvolver ao longo do curso. Traballamos de xeito especial a intelixencia interpersoal, que é a capacidade de comprender aos demais e interactuar eficazmente con eles, e a lingüístico-verbal que responde á capacidade de formular o pensamento en palabras e empregar a linguaxe de xeito eficaz.

A entrevista foi realizada o día 10 de marzo de 2014 nas instalacións do AHPOu por un grupo de alumnos e alumnas de 2º ESO e participaron un total de 60 alumnos na redacción do cuestionario que compartimos nunha entrada anterior.O feito de potenciar o patrimonio resposde a un dobre motivo. O primeiro é de carater legal. Segundo dispón a Lei de Patrimonio Cultural da Comunidade Autónoma de Galicia 8/1995 de 30 de outubro na disposición adicional 4ª "o coñecemento do patrimonio cultural de Galicia será valorizado dentro do sistema educativo obrigatorio, nos seus diferentes niveis". A propia LOE no capítulo 3, art.23 j, establece que debemos de "coñecer, valroar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural", material e inmaterial.

O segundo motivo é a firme convicción de que para valorar o noso patrimonio debemos coñecelo e estudalo dende unha perspectiva motivadora. A moticavión abre as portas do coñecemento e só podemos aprender aquelo que amamos.

Torre dos Brancos e sé do AHPOu. Foto: José L. Guede

Disfrutade destos minutos con Pablo Sánchez Ferro e atención ao final, non fagades como nas películas que temos a mala costume de levantarnos ser ver os créditos. Á volta das vacacións de Semana Santa continuaremos co noso terceiro convidado co que xa contactamos, e ademais teremos dúas sorpresas moi interesantes que se sumarán a este proxecto.Comentarios