LUDIFICACIÓN (GAMIFICACIÓN) COMO RECURSO DIDÁCTICO


Caixa dun xogo deseñado e elaborado por alumnas de 1º ESO

Un xogo pode axudar a comprender mellor un tema, adquirir contidos ou consolidar os xa coñecidos, pero as clases nas que interveñen os xogos teño constatado que producen no alumnado interés, diversión, emoción ou entusiasmo e sobre todo motivación. A emoción e a motivación son claves para a parendizaxe.

Comezar a clase chamando á curiosidade do alumnado significa sair do rutinario, do establecido e por tanto ao ser diferente esperta esa curiosidade innata e conseguimos captar a atención tan necesaria para que a información se convirta en coñecemento.

A idea non é simplemente aprender con xogos senon que a parte de divertirse o alumnado é capaz de aportar a súa propia experiencia, mellorando a autoestima e a convivencia no grupo.

Hay tempo vin unha charla TED a cargo de Daniel Pink que trata de explicar como os tradicionais concepto de premio e castigo perxudican a creatividade. Neste momento de debate educativo e de reflexión sobre a avaliación convén refrescar ideas.


Comentarios