UN UNIVERSO DE DÚBIDAS

Estamos a traballar nun proxecto integrado multidisciplinar con Intelixencias Múltiples que ten como eixo central ao Universo. Un universo de dúbidas ao que tentamos achegar respostas e tamén outros moitos interrogantes.

Foto José L. Guede

O nivel para este proxecto é 1º de ESO. Estamos a traballar colaborativamente varias materias. Esta idea xorde no curso pasado onde deixamos recollida unha suxestión como resposta ao Proxecto Lingüístico de Centro, un plan integral que pretende mellorar a competencia en comunicación lingüística do noso alumnado de forma integrada e interdisciplinar. Chegamos a un acordo sobre as liñas de actuacións comúns, as metodoloxías a seguir e a distribución dos contidos como paso inicial.

A experiencia está a resultar moi motivadora tanto para o profesorado participante como para o alumnado. Algunhas conclusións que imos recollendo no noso diario docente:
  • Estratexias para a procura da información tanto curricular como extracurricular.
  • Realización de traballos que nos conectan con exemplos da vida real.
  • Tarefas encamiñadas a fomentar a participación de todos.
  • Aprendemos xuntos.
  • Coñecer estratexias que lles axudarán a adquirir progresivamente responsabilidades.
  • Realización dun produto final con exposicións e discursos orais, representacións, exposicións de traballos, etc.
Compartimos un pequeno video que resume dunha parte do proceso.


Comentarios