#PBL PARQUE TEMÁTICO EN AURIA


Ao longo deste primeiro trimestre andivemos inmersos en proxectos que nos axudasen a dinamizar a aula dende outra ollada máis motivadora. Levamos uns anos de experiencia con esta metodoloxía e constatamos que a través do Learning by Doing o alumnado aquire unha serie de competencias que teñen unha aplicación práctica na vida real.A motivación é o motor da aprendizaxe significativa. Isto acontece cando a tarefa a desenvolver ten un significado para o alumnado ben porque obxervan unha utilidade ou simplemente porque se divirten ao longo do proceso. Comparto a idea de que debemos valorar máis os procesos que os resultados, e son estos mesmos procesos da aprendizaxe os que nos sirven de motivación extrínseca para poder afrontar novos retos.O reto de deseñar un Parque Temático de Arte Clásica en Ourense respondeu claramente aos obxectivos perseguidos na metodoloxía do PBL como os que apunta Jordi Guim:

  • Potenciar o desenvolvemento das competencias do alumnado.
  • Prestar atención ao aspecto social da aprendizaxe.
  • Acadar un desenvolvemento da intelixencia e o estilo persoal de aprendizaxe da cada alumno.
  • Desenvolver os aspectos máis importantes do "aprender a aprender".
  • Provocar conflitos no alumnado para estimular a súa aprendizaxe.
  • Acadar habilidades necesarias para que o alumnado avalíe a súa propia aprendizaxe.


Comentarios