DESTREZAS DE PENSAMENTO: PONTES DE OURENSE

David Perkins dí que "o obxectivo de ensinar a pensar é o de preparar ao alumnado para que, nun futuro, poidan resolver problemas con eficacia, tomar decisións ben meditadas e disfrutar de toda unha vida de aprendizaxe."

Fonte da imaxe: enlace

As destrezas de pensamento diferéncianse das rutinas en que son máis elaboradas e apóianse en organizadores gráficos como os que amosamos no documento de traballo desta entrada. Foi empregado para o tema de arte do XIX en 4º de ESO. O obxectivo é facer visible o pensamento para desenvolver as distintas habilidades a través de destrezas que nos permitan realizar un tipo de pensamento dun xeito coidadoso e con habilidade.

A destreza de comparar e contrastar axuda a reter na memoria e amosar a relación entre os diversos fragmentos de información. Esta actividade fíxose ao inicio da sesión, acompañada dunha serie de cuestións guía, para que o alumnado tirase as súas propias conclusións.

Fotne da imaxe: enlace

As destrezas de pensamento diferéncianse das rutinas en que son máis elaboradas e apóianse en organizadores gráficos como os que amosamos no seguinte documento de traballo, empregado para o tema de arte en 4º de ESO.


Comentarios